LM8-330

LM8-330

胶辊数量: 8根(六根内热式)

过塑宽度: 330mm

产品特点: 预热时间5分钟,过膜速度2500mm/分钟,最大过塑厚度2mm,冷裱反转功能,适用A3 A4纸张

雷盛微信

更多过塑机

过塑机 LM8-330
过塑机 LM6-330
家用SOHO过塑机 LM22
过塑机 LM-460IDX
办公及商用过塑机 LM-330IDX
办公及商用过塑机 LM-330ID
过塑机 LM-330HIDX
过塑机 LM-330HID
过塑机 LM-260IDX
过塑机 LM-230IDX
办公及商用过塑机 LK6-320
过塑机 LK4-320d
Scroll Back to Top