LM8-330

LM8-330

胶辊数量: 8根(六根内热式)

过塑宽度: 330mm

产品特点: 预热时间5分钟,过膜速度2500mm/分钟,最大过塑厚度2mm,冷裱反转功能,适用A3 A4纸张

雷盛微信

更多过塑机

Scroll Back to Top